บ้านพักคนชรา…ทางเลือกสำหรับการวางแผนชีวิตวัยเกษียณ

0
60
ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว
ทาวน์โฮม fraser

ถ้าพูดถึง บ้านพักคนชรา อาจกลายเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับสังคมไทย เนื่องจากยังยึดถือเรื่องการดูแลญาติผู้ใหญ่ในบ้าน เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่อยู่ในสภาพสู้ดีนัก หลายคนเริ่มวางแผนชีวิตด้วยการอาศัยที่บ้านพักประเภทนี้กันมากขึ้น โดยให้เหตุผลว่า…ไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน จริงๆ แล้วการเข้าสู่บ้านพักของผู้สูงอายุนั้น มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย มันคือปีทองในชีวิตเกี่ยวกับการตัดสินใจใหม่ๆ มากมาย และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ที่จะได้ขยับไปสู่วิถีชีวิตที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต และการบริบาลที่เหมาะสม

ขอบเขตของบ้านพักคนชราคืออะไร

บ้านพักคนชรา

การเลือกบ้านพักคนชรา หรือบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุนั้น เป็นการเลือกการจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของคุณ โชคดีสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน มีตัวเลือกต่างๆ มากมายที่เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ บางครอบครัวจะมองหากลุ่มที่ให้การดูแลหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาล บางครอบครัวจะสงสัยเกี่ยวกับข้อดีของบ้านพักคนชรา และครอบครัวอื่นๆ ก็จะค้นหาวิธีที่จะดูแล รักษาผู้ใหญ่ของบ้านอันเป็นที่รักไว้ที่บ้านให้นานที่สุด

What is the Difference Between a Care Home & a Nursing Home? - carehome.co.uk advice

กลุ่มของบ้านพักคนชราที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

1.กลุ่มเจ้าหน้าที่พยาบาลที่รับผิดชอบ

กลุ่มแรกที่ต้องเจอ จะเป็นกลุ่มอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้บริการส่วนบุคคล และตัวเลือกการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย โดยจะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ สามารถให้บริการผู้คนในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น หลังการผ่าตัด ระหว่างพักฟื้น หรือระยะยาว หรืออาจจะยาวนานตามความประสงค์ส่วนตัวของผู้สูงอายุ

2.กลุ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ในกลุ่มนี้จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยจัดเป็นกลุ่มช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีชีวิตลำบากได้รับการช่วยเหลือ กลุ่มเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในงานประจำวัน หรืองานที่ไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มอิสระ ขึ้นอยู่กับเหตุร้องเรียนเป็นหลัก

3.ชมรมผู้สูงอายุ

เรียกง่ายๆ ว่าเหมือน “ชุมชนผู้สูงอายุ” โดยอาจจะมีประจำโซน หรือประจำจังหวัด ถ้าบ้านพักคนชราจะมีประจำบ้านพักให้ผู้สูงอายุได้นันทนาการต่างๆ ชุมชนประเภทนี้ให้บริการผู้คนที่มีตั้งใจมาใช้บริการ และต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย โดยจะเน้นกิจกรรมง่ายๆ สนุกสนาน และได้รู้จักกับเพื่อนร่วมบ้านมากมาย

4.กลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลระบบประสาท

กลุ่มนี้จะต้องอาศัยทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ที่เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องอาศัยการรักษาทางการแพทย์ และได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพในการรักษาให้มากที่สุด

Tennessee nursing homes are in critical need of staffing help | WPLN News

หน้าที่ของบ้านพักคนชรา

หน้าที่ของการดูแลในบ้านพักคนชรา จะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ เพื่อการฟื้นฟู และรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยบ้านพักเหล่านั้นจะปรับให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยหน้าที่ของบ้านพักคนชรา จะมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

1.ดูแลกิจกรรมภายในและกายภาพบำบัด

การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้น หลังจากเจ็บป่วยเป็นเวลานานหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้สูงอายุจำนวนมากมักจะเคลื่อนไหวน้อยลงหรือกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่แอคทีฟอีกครั้ง โดยบ้านพักคนชราจัดอยู่ในกลุ่ม SNF (Skilled Nursing Facility หรือการอำนวยความสะดวกโดยพยาบาลมืออาชีพ) สามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและบริการบำบัดเพื่อช่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

2.การดูแลเรื่องยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหลายคนพยายามรักษายาให้ตรงอาการเพื่อสุขภาพและปลอดภัย ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของ SNF จะได้รับความช่วยเหลือในการจัดการยา รวมถึงการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการยาที่สามารถช่วยวางโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือในอนาคต โดยจะเป็นการป้องกันการทานยาผิดในผู้สูงอายุร่วมด้วย

3.ใช้เป็นสื่อในช่องทางโซเชียล ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ผู้สูงอายุส่วนมากมักจะอยู่ในกลุ่มตั้งแต่ Baby Boomer (รุ่นวัยในยุค 2500 เป็นต้นไป) หรือก่อนในช่วงอายุนั้นๆ มักจะเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตขาดการเข้าสังคมออนไลน์ พอถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือซึมเศร้าได้ ที่สถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ทีมจะช่วยค้นหากิจกรรมที่ชอบร่วมกับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน เพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้น

4.ดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสม

การรักษาสุขภาพด้วยการทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในทุกช่วงอายุ ในระหว่างการพักฟื้นหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ สิ่งสำคัญคือต้องฟื้นคืนพละกำลังและความเป็นอิสระ ซึ่งในต่างประเทศจะมีนักกำหนดอาหาร หรือนักโภชนาการเข้ามามีบทบาท ส่วนในประเทศไทยจะมีนักโภชนาการเพียงอย่างเดียว โดยจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารที่เหมาะสม

5.การฟื้นฟูทางจิตใจ

ในช่วงวัยของผู้สูงอายุ จะต้องการความสงบจิตสงบใจ แม้ว่าบ้านพักคนชราส่วนใหญ่อนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ แต่จะไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักทุกนาทีของวัน การเข้าใจประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีม ช่วยให้ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และช่วยผ่อนคลายด้วยประสบการณ์ และดูแลจิตใจให้ดีขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต

The Top Complaints Residents Have About Nursing Homes - Caitlin Morgan Insurance Services

จริงๆ บ้านพักคนชรานั้น ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่การเลือกพักอาศัยนั้น จะต้องดูที่สภาพแวดล้อมเป็นหลัก เนื่องจากบ้านพักเหล่านี้ จะต้องเลือกสภาพความเป็นอยู่ที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อสุขภาพ รวมถึงต้องเลือกสถานที่พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่มีประวัติความรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการในอนาคตร่วมด้วย ใครสนใจอยากได้บ้านหรือทำความรู้จักกับบ้านให้มากขึ้นก็มาสามารถเข้ามาเลือกที่เว็บนี้ได้เลย bbs-property มีบ้านหลากหลายแบบให้เรานั้นสามารถเลือกได้อย่างมากมายอีกด้วยนั่นเอง

ทาวน์โฮม fraser - gd st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here